Brošure za edukaciju pacijenata i zdravstvenih djelatnika o rizicima kardiovaskularnih bolesti

Ljekarna Fett nositelj je projekta pod nazivom „Znanjem do prevencije metaboličkog sindroma i sprječavanja kardiovaskularnih rizika‟u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali‟, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Većina je faktora rizika za razvoj metaboličkog sindroma promjenjiva i ovisi o životnim navikama stanovništva, o čemu je potrebno educirati u okviru javnozdravstvenih aktivnosti kojima se nastoji podići svijest o tome kako smanjiti broj rizičnih faktora za razvoj metaboličkog sindroma i smanjiti rizik od razvoja kardio-vaskularnih bolesti, osobito hipertenzije.

Stoga se u okviru projekta pristupilo izradi i distribuciji brošura za edukaciju pacijenata i zdravstvenog osoblja o rizicima kardiovaskularnih bolesti, te o načinima sigurne samo-kontrole krvnog tlaka i šećera u krvi.

Brošure sadrže osnovne informacije o metaboličkom sindromu, te načnima kako prevenirati njegov razvoj, poput prestanka pušenja, regulacije tjelesne težine i zdrave prehrane.

Također su uključene informacije o prepoznavanju moždanog i srčanog udara, kao i pregled vrsta tlakomjera i glukometara, te primjeri vođenja dnevnika samokontrole koji će biti korisni za razgovor s pružateljima zdravstvene skrbi.

Brošure su besplatne za pacijente i mogu se preuzeti na web stranici Ljekarne www.ljekarna-fett.hr, u tiskanom obliku u Ljekarnama Fett u Suhopolju i Podravskim Sesvetama te u ordinacijama liječnika obiteljske medicine u Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 681.757,07 kn. Trajanje projekta je 18 mjeseci.

europska unija ljekarna fett