Tlakomjer Uebe Visocor za nadlatkicu Visocor OM60

404.00 kn

Tlakomjer za potpuno automatsko mjerenje krvnog tlaka i pulsa na nadlaktici.

Opis

Uređaj je dizajniran za neinvazivno mjerenje sistoličkog i dijastoličkog tlaka na nadlaktici, kao i za mjerenje pulsa kod odraslih osoba, odnosno osoba starijih od 12 godina. Uporaba ovog uređaja preporučuje se bolesnicima s nestabilnim krvnim tlakom koji moraju mjeriti krvni tlak u svom domu i za potrebe terapije.

• Mjerenje krvnoga tlaka kod djece zahtijeva specijalistička znanja! Molimo savjetujte se s liječnikom, ako želite mjeriti krvni tlak djeteta. Nikada ne koristite uređaj za mjerenja na djeci/dojenčadi.
• Manžeta je napravljena samo za ovaj uređaj i ne može se koristiti za druge uređaje.
• Na rezultate mjerenja automatskim tlakomjerima krvnoga tlaka utječu trudnoća, nepravilni otkucaji srca ili arterioskleroza. Mjerite svoj krvni tlak u dogovoru sa svojim liječnikom.
• Ne stavljajte manžetu na ili preko kritičnih točaka, kao što su rane, aneurizme i sl. Postoji opasnost od ozljede! Moguć je i prekid intravaskularne isporuke (infuzije) ili drugog medicinskog uređaja za praćenje stanja.
• Nemojte koristiti uređaj bez prethodnog savjetovanja s liječnikom ako ste na liječenju dijalizom ili uzimate antikoagulanse, inhibitore agregacije trombocita ili steroide. Posljedica primjene pri navedenim uvjetima može biti unutarnje krvarenje.
• Provjerite je li zračna cijev savinuta. Savinuta zračna cijev može spriječiti ispuhivanje manžete, te stoga predugo prekinuti dotok krvi u ruku. • Uređaj sadrži male dijelove koje mogu progutati djeca. Stoga se uređaj mora držati izvan dometa djece u svakom trenutku. Zračna cijev predstavlja rizik od davljenja. Molimo pridržavajte se uputa u vezi rukovanja manžetom kako biste izbjegli takav rizik.
• Ako ste bili podvrgnuti mastektomiji, ne mjerite krvni tlak na strani tijela gdje je odstranjena dojka zajedno s limfnim čvorovima ispod pazuha.
• Mjerenje vlastitog krvnog tlaka ne predstavlja liječenje. Ne mijenjajte samoinicijativno dozu lijeka koju je propisao liječnik.
• Prije samoinicijativnog provođenja bilo kakvih mjera molimo pročitajte poglavlje “Važne upute za uporabu”.